Totalt antall sidevisninger

onsdag 10. mai 2023

Rakker

 Rakker eller nattmannen som han ble kalt, var på 1600 og 1700 tallet en nyttig person som utførte de mest utrivelige oppgavene i et bysamfunn. Noe av arbeids oppgavene var tømming av utedoer og latriner, kastrering og avliving av dyr og fjerning av selvdøde dyr fra gatene. Han hadde også rollen som bøddelens hjelper ved henrettelser og avstraffelser. Nattmannen eller Rakker'n måtte også ta seg av liket etterpå og eventuellt begrave det i uvigslet jord.

Nattmannen og hans familie ble betraktet som urene og æresløse. Det sier vel seg selv at statusen til nattmannen var svært lav. Ingen ville døpe ungene hans og når nattmannen døde så var det ikke lett å finne likbærere. Nattmannen var gjerne rekruttert fra benådete fanger og hans rakkerknekter var som regel tukthusfanger som ble tilbudt friheten dersom de påtok seg oppgaven. Noen valgte å forbli i fengsel og det sier vel noe om status.

Navnet nattmann kommer av at hans arbeid helst ble utført på natten for at borgerne skulle bli minst mulig sjenert, blant annet av lukt. Barn av nattmannen eller rakker ble ofte kalt for rakkerunger. Å kalle noen for rakkerunger ble etter hvert forbudt av kongen. Dette tok kong Christian V seg av i 1685. Å være nattmann var en tvingende nødvendig jobb i byer som Christiania så denne Danske kongen bestemte seg for å gjøre sitt til å renvaske yrket. Se der ja litt historie servert av selveste RulleRolf.





Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar